)>}]
شركة التطبيقات المتكاملة لتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة ش.ش.و.
Integrated Applications Programming Company
Skip Navigation LinksHome » Code Library » FeatureDesignation

Public general use code classes and xml files that we've compiled and used over the years:

FeatureDesignation Support class for TentPlay Trek entity model

  1:  
  2: using System;
  3: using System.Linq;
  4: using System.Collections.Generic;
  5: using System.IO;
  6:  
  7: namespace Ia.TentPlay.Cl.Model.Trek
  8: {
  9:   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  10:  
  11:   /// <summary publish="true">
  12:   /// FeatureDesignation Support class for TentPlay Trek entity model
  13:   /// </summary>
  14:   /// 
  15:   /// <remarks> 
  16:   /// Copyright © 2006-2023 Jasem Y. Al-Shamlan (info@ia.com.kw), Integrated Applications - Kuwait. All Rights Reserved.
  17:   ///
  18:   /// This library is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19:   /// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
  20:   ///
  21:   /// This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  22:   /// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
  23:   /// 
  24:   /// You should have received a copy of the GNU General Public License along with this library. If not, see http://www.gnu.org/licenses.
  25:   /// 
  26:   /// Copyright notice: This notice may not be removed or altered from any source distribution.
  27:   /// </remarks> 
  28:   public class FeatureDesignation
  29:   {
  30:     // Only Description can have "'" to be able to store correctly in SQLite
  31:  
  32:     /// <summary/>
  33:     public string Id { get; set; }
  34:  
  35:     /// <summary/>
  36:     public string En { get; set; }
  37:     /// <summary/>
  38:     public string Ar { get; set; }
  39:     /// <summary/>
  40:     public string Da { get; set; }
  41:     /// <summary/>
  42:     public string Zh_Simplified { get; set; }
  43:     /// <summary/>
  44:     public string Zh_Traditional { get; set; }
  45:     /// <summary/>
  46:     public string Hi { get; set; }
  47:     /// <summary/>
  48:     public string Ja { get; set; }
  49:     /// <summary/>
  50:     public string De { get; set; }
  51:     /// <summary/>
  52:     public string Ru { get; set; }
  53:     /// <summary/>
  54:     public string Pt { get; set; }
  55:     /// <summary/>
  56:     public string _Id { get; set; }
  57:     /// <summary/>
  58:     public string Fr { get; set; }
  59:     /// <summary/>
  60:     public string Es { get; set; }
  61:     /// <summary/>
  62:     public string It { get; set; }
  63:     /// <summary/>
  64:     public string Ko { get; set; }
  65:     /// <summary/>
  66:     public string Tr { get; set; }
  67:     /// <summary/>
  68:     public string Fa { get; set; }
  69:     /// <summary/>
  70:     public string Th { get; set; }
  71:     /// <summary/>
  72:     public string Ha { get; set; }
  73:     /// <summary/>
  74:     public string Ig { get; set; }
  75:     /// <summary/>
  76:     public string Yo { get; set; }
  77:     /// <summary/>
  78:     public string Pl { get; set; }
  79:     /// <summary/>
  80:     public string Ur { get; set; }
  81:     /// <summary/>
  82:     public string Nl { get; set; }
  83:     /// <summary/>
  84:     public string Ms { get; set; }
  85:     /// <summary/>
  86:     public string Tl { get; set; }
  87:     /// <summary/>
  88:     public string Af { get; set; }
  89:     /// <summary/>
  90:     public string Zu { get; set; }
  91:     /// <summary/>
  92:     public string Xh { get; set; }
  93:     /// <summary/>
  94:     public string Bn { get; set; }
  95:     /// <summary/>
  96:     public string Vi { get; set; }
  97:     /// <summary/>
  98:     public string Kk { get; set; }
  99:     /// <summary/>
 100:     public string Ro { get; set; }
 101:     /// <summary/>
 102:     public string No { get; set; }
 103:     /// <summary/>
 104:     public string Uk { get; set; }
 105:     /// <summary/>
 106:     public string Cs { get; set; }
 107:     /// <summary/>
 108:     public string He { get; set; }
 109:     /// <summary/>
 110:     public string El { get; set; }
 111:     /// <summary/>
 112:     public string My { get; set; }
 113:     /// <summary/>
 114:     public string Hu { get; set; }
 115:     /// <summary/>
 116:     public string Ga { get; set; }
 117:     /// <summary/>
 118:     public string Si { get; set; }
 119:     /// <summary/>
 120:     public string Ta { get; set; }
 121:     /// <summary/>
 122:     public string Fi { get; set; }
 123:     /// <summary/>
 124:     public string Uz { get; set; }
 125:     /// <summary/>
 126:     public string Az { get; set; }
 127:     /// <summary/>
 128:     public string Be { get; set; }
 129:     /// <summary/>
 130:     public string Sk { get; set; }
 131:     /// <summary/>
 132:     public string Am { get; set; }
 133:     /// <summary/>
 134:     public string Sw { get; set; }
 135:     /// <summary/>
 136:     public string Bg { get; set; }
 137:     /// <summary/>
 138:     public string Hr { get; set; }
 139:     /// <summary/>
 140:     public string Lt { get; set; }
 141:     /// <summary/>
 142:     public string Ne { get; set; }
 143:     /// <summary/>
 144:     public string Sl { get; set; }
 145:     /// <summary/>
 146:     public string Ps { get; set; }
 147:     /// <summary/>
 148:     public string Lb { get; set; }
 149:     /// <summary/>
 150:     public string Km { get; set; }
 151:     /// <summary/>
 152:     public string Lv { get; set; }
 153:     /// <summary/>
 154:     public string Bs { get; set; }
 155:     /// <summary/>
 156:     public string Et { get; set; }
 157:     /// <summary/>
 158:     public string Lo { get; set; }
 159:     /// <summary/>
 160:     public string Mn { get; set; }
 161:     /// <summary/>
 162:     public string Mg { get; set; }
 163:     /// <summary/>
 164:     public string Ka { get; set; }
 165:     /// <summary/>
 166:     public string Sq { get; set; }
 167:     /// <summary/>
 168:     public string Mk { get; set; }
 169:     /// <summary/>
 170:     public string Hy { get; set; }
 171:     /// <summary/>
 172:     public string Tg { get; set; }
 173:     /// <summary/>
 174:     public string Ky { get; set; }
 175:     /// <summary/>
 176:     public string Is { get; set; }
 177:     /// <summary/>
 178:     public string Mt { get; set; }
 179:     /// <summary/>
 180:     public string Ca { get; set; }
 181:     /// <summary/>
 182:     public string Description { get; set; }
 183:     /// <summary/>
 184:     public string Class { get; set; }
 185:     /// <summary/>
 186:     public bool Deleted { get; set; }
 187:     /// <summary/>
 188:     public DateTime Created { get; set; }
 189:     /// <summary/>
 190:     public DateTime Updated { get; set; }
 191:  
 192:     public virtual ICollection<Feature> Features { get; set; }
 193:   }
 194:  
 195:   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 196:   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 197: }